Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Thánh Thể.

06.05.2019
36

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Thánh Thể.

[Có Gì Hay] Tập 13 - Bí tích Thánh Thể 1

Trước khi Chúa Giêsu đi, Ngài còn muốn trở nên lương thực cho con người. "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6,51). Làm sao để có thể hiểu điều này?

[Có Gì Hay] Tập 14 - Bí tích Thánh Thể 2

Thánh Thể là tưởng niệm một biến cố đã xảy ra hay thật sự diễn ra? Sao người Do Thái trong biến cố vượt qua lại ăn bánh không men?

[Có Gì Hay] Tập 15 - Bí tích Thánh Thể 3

Nguồn: Dòng Tên VN