ĐTC phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý: loại bỏ án tử hình

ĐTC phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý: loại bỏ án tử hình

03.08.2018
111

ĐTC phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý: loại bỏ án tử hình

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II

11.04.2018
167

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Mục Lục Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Mục Lục Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

11.04.2018
340

Mục Lục Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Công Đồng Vaticanô II: Một Cuộc Cách Mạng hay Một Cuộc Cải Cách?

Công Đồng Vaticanô II: Một Cuộc Cách Mạng hay Một Cuộc Cải Cách?

10.04.2018
226

Công Đồng Vaticanô II: Một Cuộc Cách Mạng hay Một Cuộc Cải Cách?

Toàn Bộ Văn Kiện Công Đồng Vatican II

Toàn Bộ Văn Kiện Công Đồng Vatican II

10.04.2018
649

Toàn Bộ Văn Kiện Công Đồng Vatican II