ĐTC khích lệ Tu đoàn thừa sai Phi Châu về tinh thần gia đình

ĐTC khích lệ Tu đoàn thừa sai Phi Châu về tinh thần gia đình

18.05.2019
12

ĐTC khích lệ Tu đoàn thừa sai Phi Châu về tinh thần gia đình

Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 sư huynh La San

Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 sư huynh La San

16.05.2019
14

Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 sư huynh La San

Thông báo: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 2019

Thông báo: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 2019

02.05.2019
35

Thông báo: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 2019

TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC SỨ VỤ

TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC SỨ VỤ

29.03.2019
47

TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC SỨ VỤ

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse Tại Đại Chủng Viện Sao Biển

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse Tại Đại Chủng Viện Sao Biển

23.03.2019
49

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse Tại Đại Chủng Viện Sao Biển

Học viện Dòng Tên-Lễ Thánh Giuse

Học viện Dòng Tên-Lễ Thánh Giuse

21.03.2019
52

Học viện Dòng Tên-Lễ Thánh Giuse

TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

09.03.2019
51

Chủ đề: THÁNH CLÊMENTÊ TRUNG THÀNH DẤN THÂN VÌ SỨ VỤ

Xem lại: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Xem lại: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

09.03.2019
45

Xem lại: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH