Đại hội lần thứ 21 Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ

Đại hội lần thứ 21 Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ

30.04.2019
27

Đại hội lần thứ 21 Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ

Thánh Lễ An Táng Soeur Marie Gioan Nguyễn Thị Hoàng Anh

Thánh Lễ An Táng Soeur Marie Gioan Nguyễn Thị Hoàng Anh

30.04.2019
33

Thánh Lễ An Táng Soeur Marie Gioan Nguyễn Thị Hoàng Anh

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm : Mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Nữ tu

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm : Mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Nữ tu

29.04.2019
36

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm : Mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Nữ tu

Bề trên các dòng nữ trên thế giới học hỏi về đề tài lạm dụng quyền lực

Bề trên các dòng nữ trên thế giới học hỏi về đề tài lạm dụng quyền lực

14.03.2019
62

Bề trên các dòng nữ trên thế giới học hỏi về đề tài lạm dụng quyền lực

Xa cách nhau, hai chị em sinh đôi gặp nhau trong cùng một Dòng

Xa cách nhau, hai chị em sinh đôi gặp nhau trong cùng một Dòng

04.03.2019
59

Xa cách nhau, hai chị em sinh đôi gặp nhau trong cùng một Dòng

Dòng Đức Bà – Tỉnh Dòng Việt Nam: Một Năm Nhìn Lại

Dòng Đức Bà – Tỉnh Dòng Việt Nam: Một Năm Nhìn Lại

01.02.2019
114

Dòng Đức Bà – Tỉnh Dòng Việt Nam: Một Năm Nhìn Lại

Thánh Lễ An Táng Soeur Mai Thành Bùi Thị Như Kha

Thánh Lễ An Táng Soeur Mai Thành Bùi Thị Như Kha

17.01.2019
213

Thánh Lễ An Táng Soeur Mai Thành Bùi Thị Như Kha

Canh Thức Bên Chị Mai Thành

Canh Thức Bên Chị Mai Thành

13.01.2019
152

Canh Thức Bên Chị Mai Thành