Nhà thờ Công giáo theo Giáo Luật

Nhà thờ Công giáo theo Giáo Luật

06.05.2019
27

Nhà thờ Công giáo theo Giáo Luật

Các GM Chilê khẳng định không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội

Các GM Chilê khẳng định không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội

01.05.2019
27

Các GM Chilê khẳng định không thể hủy bỏ ấn tín tòa giải tội

Dự luật ở California buộc linh mục tiết lộ bí mật toà giải tội

Dự luật ở California buộc linh mục tiết lộ bí mật toà giải tội

30.04.2019
30

Dự luật ở California buộc linh mục tiết lộ bí mật toà giải tội

Một người không có đạo có nhận bí tích hòa giải được không?

Một người không có đạo có nhận bí tích hòa giải được không?

25.04.2019
49

Một người không có đạo có nhận bí tích hòa giải được không?

Vatican quyết định thay đổi màu khói của Mật nghị

Vatican quyết định thay đổi màu khói của Mật nghị

01.04.2019
52

Vatican quyết định thay đổi màu khói của Mật nghị

Vì sao Đức Phanxicô không muốn giáo dân hôn nhẫn?

Vì sao Đức Phanxicô không muốn giáo dân hôn nhẫn?

28.03.2019
59

Vì sao Đức Phanxicô không muốn giáo dân hôn nhẫn?

Bên trong việc bầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bên trong việc bầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô

25.03.2019
55

Bên trong việc bầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?

Giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?

09.03.2019
68

Giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?