Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh năm C

16.05.2019
22

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh năm C

09.05.2019
21

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh năm C

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Thánh Thể.

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Thánh Thể.

06.05.2019
30

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Thánh Thể.

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

03.05.2019
30

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

26.04.2019
67

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Xức dầu

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Xức dầu

25.04.2019
55

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Xức dầu

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Phục sinh năm C

18.04.2019
72

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C

16.04.2019
53

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C