Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Ban Hành Tông Hiến Sách Lễ Rôma

Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Ban Hành Tông Hiến Sách Lễ Rôma

22.04.2019
33

Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Ban Hành Tông Hiến Sách Lễ Rôma

Vì sao đàng thánh giá có 14 chặng

Vì sao đàng thánh giá có 14 chặng

19.04.2019
39

Vì sao đàng thánh giá có 14 chặng

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

18.04.2019
44

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh

17.04.2019
63

10 điều bạn cần biết về Thứ Năm Tuần Thánh

Chuẩn Bị & Dẫn Lễ Tam Nhật Vượt Qua

Chuẩn Bị & Dẫn Lễ Tam Nhật Vượt Qua

16.04.2019
51

Chuẩn Bị & Dẫn Lễ Tam Nhật Vượt Qua

Nữ tu Eugenia Bonetti viết bài suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá tại hí trường Colosseum

Nữ tu Eugenia Bonetti viết bài suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá tại hí trường Colosseum

08.04.2019
37

Nữ tu Eugenia Bonetti viết bài suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá tại hí trường Colosseum

GIỚI THIỆU NĂM PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ TAM NHẬT THÁNH Rôma 2004

GIỚI THIỆU NĂM PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ TAM NHẬT THÁNH Rôma 2004

08.04.2019
55

GIỚI THIỆU NĂM PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ TAM NHẬT THÁNH Rôma 2004