Thiệp Chúc Mừng Phục Sinh 2019

Thiệp Chúc Mừng Phục Sinh 2019

20.04.2019
55

Thiệp Chúc Mừng Phục Sinh 2019

Hạt Bình An: Tĩnh tâm liên hạt.

Hạt Bình An: Tĩnh tâm liên hạt.

13.03.2019
89

Hạt Bình An: Tĩnh tâm liên hạt.

Hình ảnh. Giáo xứ Bình An Thượng: Quý cha Saigon - Bình An - Xóm chiếu tĩnh tâm liên hạt

Hình ảnh. Giáo xứ Bình An Thượng: Quý cha Saigon - Bình An - Xóm chiếu tĩnh tâm liên hạt

12.03.2019
97

Hình ảnh. Giáo xứ Bình An Thượng: Quý cha Saigon - Bình An - Xóm chiếu tĩnh tâm liên hạt

Giáo hạt Bình An lễ viếng bà cố Anna, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Trung Tín, Phụ tá Gx. Bình An

Giáo hạt Bình An lễ viếng bà cố Anna, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Trung Tín, Phụ tá Gx. Bình An

26.02.2019
193

“Thân xác chúng ta nay còn mai mất. Chỉ có Thiên Chúa mới là trường tồn, và hạnh phúc bên Chúa chính là nguồn cứu độ cho mỗi người chúng ta”

Ban Mục vụ Tuyền Thông hạt Bình An tất niên mừng năm mới

Ban Mục vụ Tuyền Thông hạt Bình An tất niên mừng năm mới

28.01.2019
126

Ban Mục vụ Tuyền Thông hạt Bình An tất niên mừng năm mới

Giáo hạt Bình An:  Làm phép Thánh hoá Giáo điểm Tin mừng

Giáo hạt Bình An: Làm phép Thánh hoá Giáo điểm Tin mừng

22.11.2018
250

Giáo hạt Bình An: Làm phép Thánh hoá Giáo điểm Tin mừng

Giáo hạt Bình An: Các BMCG mừng lễ bổn mạng

Giáo hạt Bình An: Các BMCG mừng lễ bổn mạng

28.08.2018
166

Giáo hạt Bình An: Các BMCG mừng lễ bổn mạng