Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

15.05.2019
31

Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

Giáo xứ. Nam Hải: Dâng Hoa kính Mẹ  Tuần 1 tháng 5-2019

Giáo xứ. Nam Hải: Dâng Hoa kính Mẹ Tuần 1 tháng 5-2019

13.05.2019
28

Giáo xứ. Nam Hải: Dâng Hoa kính Mẹ Tuần 1 T 5-2019

Giáo xứ Bình An: Phóng sự hình ảnh Phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh 2019.

Giáo xứ Bình An: Phóng sự hình ảnh Phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh 2019.

27.04.2019
74

Giáo xứ Bình An: Phóng sự hình ảnh Phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh 2019.

Giáo xứ Bình An: Lễ Vọng Phục Sinh 2019

Giáo xứ Bình An: Lễ Vọng Phục Sinh 2019

24.04.2019
52

Giáo xứ Bình An: Lễ Vọng Phục Sinh 2019

Giáo xứ Bình An Thượng: Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh

Giáo xứ Bình An Thượng: Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh

24.04.2019
60

Giáo xứ Bình An Thượng: Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh

Mừng lễ Truyền Tin - Bổn mạng giáo xứ Bình Sơn

Mừng lễ Truyền Tin - Bổn mạng giáo xứ Bình Sơn

31.03.2019
85

Mừng lễ Truyền Tin - Bổn mạng giáo xứ Bình Sơn

Gx Mông Triệu - LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

Gx Mông Triệu - LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

20.03.2019
119

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE 19-3-2019 – BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ MÔNG TRIỆU

Giáo xứ Bình An: Mừng kính Thánh Cả Giuse

Giáo xứ Bình An: Mừng kính Thánh Cả Giuse

19.03.2019
129

Giáo xứ Bình An: Mừng kính Thánh Cả Giuse