Chương trình chuyến đi Rumani của Đức Phanxicô

Chương trình chuyến đi Rumani của Đức Phanxicô

15.05.2019
13

Chương trình chuyến đi Rumani của Đức Phanxicô

Thư Hội đồng Toà Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng lễ Phật Đản

Thư Hội đồng Toà Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng lễ Phật Đản

13.05.2019
17

Thư Hội đồng Toà Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng lễ Phật Đản

ĐTC cho phép hành hương chính thức tại Mễ Du

ĐTC cho phép hành hương chính thức tại Mễ Du

13.05.2019
20

ĐTC cho phép hành hương chính thức tại Mễ Du

Bản Tin Phòng báo chí Vatican từ ngày 01/05/2019 đến 12/05/2019

Bản Tin Phòng báo chí Vatican từ ngày 01/05/2019 đến 12/05/2019

13.05.2019
22

Bản Tin Phòng báo chí Vatican từ ngày 01/05/2019 đến 12/05/2019

ĐTC Phanxicô sẽ truyền chức 19 linh mục

ĐTC Phanxicô sẽ truyền chức 19 linh mục

08.05.2019
19

ĐTC Phanxicô sẽ truyền chức 19 linh mục

Sứ điệp video của ĐTC Phanxicô với người dân Bắc Macedonia

Sứ điệp video của ĐTC Phanxicô với người dân Bắc Macedonia

04.05.2019
31

Sứ điệp video của ĐTC Phanxicô với người dân Bắc Macedonia

VMSG Viaggio Apostolico Bulgaria

VMSG Viaggio Apostolico Bulgaria

03.05.2019
40

VMSG Viaggio Apostolico Bulgaria

Chương trình chuyến đi Bulgari và Bắc Macedonia của Đức Phanxicô

Chương trình chuyến đi Bulgari và Bắc Macedonia của Đức Phanxicô

03.05.2019
31

Chương trình chuyến đi Bulgari và Bắc Macedonia của Đức Phanxicô