Thiệp mời tham dự lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thiệp mời tham dự lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

03.03.2019
68

Thiệp mời tham dự lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2019

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2019

02.03.2019
62

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2019

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

31.08.2018
191

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

Danh sách thuyên chuyển bổ nhiệm 2018

Danh sách thuyên chuyển bổ nhiệm 2018

02.08.2018
158

Danh sách thuyên chuyển bổ nhiệm 2018

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

29.05.2018
160

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

14.04.2018
217

Thông báo về việc phong chức Linh mục và Phó tế năm 2018

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thông tin về nhóm lừa đảo

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thông tin về nhóm lừa đảo

27.03.2018
185

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thông tin về nhóm lừa đảo

Đức Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM: Thư gửi Dân Chúa

Đức Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM: Thư gửi Dân Chúa

18.03.2018
148

Đức Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM: Thư gửi Dân Chúa