Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN

Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN

15.05.2019
15

Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN

Phỏng vấn Mái Ấm Lâm Bích - Dòng MTG Huế phụ trách

Phỏng vấn Mái Ấm Lâm Bích - Dòng MTG Huế phụ trách

15.05.2019
17

Phỏng vấn Mái Ấm Lâm Bích - Dòng MTG Huế phụ trách

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm Giám mục - Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm Giám mục - Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

13.05.2019
29

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 10 năm Giám mục - Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

TGM BÙI CHU  hoãn việc hạ giải Nhà thờ Chính Toà

TGM BÙI CHU hoãn việc hạ giải Nhà thờ Chính Toà

11.05.2019
28

TGMBC hoãn việc hạ giải Nhà thờ Chính Toà

Đức TGM Marek Zalewski và quý Đức Cha Giáo phận thăm Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

Đức TGM Marek Zalewski và quý Đức Cha Giáo phận thăm Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

08.05.2019
21

Đức TGM Marek Zalewski và quý Đức Cha Giáo phận thăm Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

Đôi nét về ngôi nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Đôi nét về ngôi nhà thờ chính tòa Bùi Chu

05.05.2019
56

Đôi nét về ngôi nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tổng hợp Tin Tức và Thời Sự. Tháng 4/2019

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tổng hợp Tin Tức và Thời Sự. Tháng 4/2019

02.05.2019
39

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tổng hợp Tin Tức và Thời Sự. Tháng 4/2019

Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị HĐGMVN

Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị HĐGMVN

01.05.2019
38

Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị HĐGMVN