Sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ cảm xúc

Sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ cảm xúc

20.04.2019
27

Sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ cảm xúc

Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sàigòn 2019

Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sàigòn 2019

14.04.2019
53

Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sàigòn 2019

Vài nét sinh hoạt chính của Tổng Giáo phận Sài Gòn trong tháng 4.2019

Vài nét sinh hoạt chính của Tổng Giáo phận Sài Gòn trong tháng 4.2019

02.04.2019
39

Vài nét sinh hoạt chính của Tổng Giáo phận Sài Gòn trong tháng 4.2019

Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

05.03.2019
72

Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Lời chúc mừng Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám Quản TGP Sài Gòn

Lời chúc mừng Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám Quản TGP Sài Gòn

05.02.2019
95

Lời chúc mừng Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám Quản TGP Sài Gòn

Toà Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Toà Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư chúc Tết Kỷ Hợi 2019

02.02.2019
83

Toà Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)

Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)

30.08.2018
87

Thư gửi sinh viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (2018-2019)

Trực tiếp: Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

Trực tiếp: Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

27.03.2018
329

Trực tiếp: Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018