KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG 19/05/2019

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG 19/05/2019

19.05.2019
8

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG 19/05/2019

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia

18.05.2019
11

ĐTC tiếp kiến Hiệp Hội báo chí nước ngoài ở Italia

Giáo hội Pakistan dấn thân chống hôn nhân giả giữa đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan.

Giáo hội Pakistan dấn thân chống hôn nhân giả giữa đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan.

18.05.2019
12

Giáo hội Pakistan dấn thân chống hôn nhân giả giữa đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan.

Trực tiếp: ĐTC gặp gở với các thành viên của Hiệp hội báo chí Vào lúc 16 giờ 45 giờ VN ngày 18/05/2019

Trực tiếp: ĐTC gặp gở với các thành viên của Hiệp hội báo chí Vào lúc 16 giờ 45 giờ VN ngày 18/05/2019

17.05.2019
17

Trực tiếp: ĐTC gặp gở với các thành viên của Hiệp hội báo chí Vào lúc 16 giờ 45 giờ VN ngày 18/05/2019

ĐTC kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do thái và Công Giáo

ĐTC kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do thái và Công Giáo

17.05.2019
14

ĐTC kêu gọi tăng cường cộng tác giữa Do thái và Công Giáo

Canada sẽ cung cấp gỗ và sắt cho Nhà thờ Đức Bà

Canada sẽ cung cấp gỗ và sắt cho Nhà thờ Đức Bà

16.05.2019
25

Canada sẽ cung cấp gỗ và sắt cho Nhà thờ Đức Bà

Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta

Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta

15.05.2019
18

Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta

ĐTC mời gọi các GM Mỹ la tinh đáp lại các thách đố

ĐTC mời gọi các GM Mỹ la tinh đáp lại các thách đố

15.05.2019
19

ĐTC mời gọi các GM Mỹ la tinh đáp lại các thách đố