Nội dung bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô với các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ

Nội dung bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô với các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ

10.05.2019
19

Nội dung bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô với các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ

Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma hành hương Đền Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma hành hương Đền Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

08.05.2019
20

Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma hành hương Đền Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái

07.05.2019
24

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái

GIỚI THIỆU MỘT SỐ DÒNG TU TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU MỘT SỐ DÒNG TU TẠI VIỆT NAM

04.05.2019
32

GIỚI THIỆU MỘT SỐ DÒNG TU TẠI VIỆT NAM

Tu phục tu sĩ làm chứng, thu hút và khuyến khích loan báo Tin Mừng

Tu phục tu sĩ làm chứng, thu hút và khuyến khích loan báo Tin Mừng

02.05.2019
37

Tu phục tu sĩ làm chứng, thu hút và khuyến khích loan báo Tin Mừng

Đi tu là mang lấy một lời hứa

Đi tu là mang lấy một lời hứa

27.04.2019
42

Đi tu là mang lấy một lời hứa

Ba Lời Khấn của người tu sĩ

Ba Lời Khấn của người tu sĩ

10.04.2019
62

Ba Lời Khấn của người tu sĩ

Anh có đi tu hay gì gì đó bên giáo không?

Anh có đi tu hay gì gì đó bên giáo không?

02.04.2019
71

Anh có đi tu hay gì gì đó bên giáo không?