Giờ Lễ Giáo xứ Bình An

16.05.2017
1086

Bình An

 
Năm thành lập: 
1955
 
1972
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
4:30
17:00
Thứ 3: 
4:30
17:00
Thứ 4: 
4:30
17:00
Thứ 5: 
4:30
17:00
Thứ 6: 
4:30
17:00
Thứ 7: 
4:30
17:00
CN: 
4:30
6:00
7:30
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
15:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
2287 Phạm Thế Hiển, P.6
Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 
3981 2896 - 3856 9139
 
VP: 5430 7300