Hình ảnh. Giáo xứ Bình An Thượng: Quý cha Saigon - Bình An - Xóm chiếu tĩnh tâm liên hạt

12.03.2019
96

Hình ảnh. Giáo xứ Bình An Thượng: Quý cha Saigon - Bình An - Xóm chiếu tĩnh tâm liên hạt

Giáo hạt Bình An:

Kính mời xem album hình ảnh.

Xem hình.

 

Ban MVTT BA