Học Viện Mục Vụ TGP

16.05.2017
1040

Học Viện Mục Vụ TGP

 
Giới thiệu: 

ĐỊA CHỈ:
6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT chung: 08 3910 5693

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong linh mục: 1985
Trưởng ban Giáo lý
Giám đốc TTMV
Linh mục Rôcô Nguyễn Kim Duy
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong linh mục: 2000
Trưởng ban Mục vụ Thánh Nhạc
Phó Giám đốc kiêm Quản lý TTMV
 
 
Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
Năm sinh: 1961
Năm thụ phong linh mục: 1992
Trưởng ban Mục vụ Đối Thoại Liên Tôn
Giám học
Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền
Năm sinh: 1954
Năm thụ phong linh mục: 1990
Trưởng ban Mục vụ Truyền Thông
 
 
Linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng
Năm sinh: 1964
Năm thụ phong linh mục: 1999
Thư ký của Sứ thần Toà Thánh
 
Linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh
Năm sinh: 1969
Năm thụ phong linh mục: 2001
Trưởng ban Mục vụ Ơn Gọi

Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa
Năm sinh: 1971
Năm thụ phong linh mục: 2003
Đặc trách Chủng sinh Dự bị

Tin liên quan