Trực tiếp: Họp báo để trình bày sự kiện Kinh tế của Francesco Vào lúc 16 giờ 30 ngày 14/05/2019

13.05.2019
20

Trực tiếp: Họp báo để trình bày sự kiện Kinh tế của Francesco Vào lúc 16 giờ 30 ngày 14/05/2019
Từ Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Họp báo để trình bày sự kiện Kinh tế của Francesco, được tổ chức tại Assisi ...

Press Conference to present the event “Economy of Francesco” 2019-05-14

From the Holy See Press Office, Press Conference to present the event “Economy of Francesco”, to be held in Assisi ...

Vatican Media Live

Nguồn: Vatican News

Xem thêm: ĐTC mời các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đến Assisi