Trực tuyến: Paul VI Hall – Audience (Buổi tiếp kiến chung vào lúc 17 giờ 30 ngày 16/03/2019)

16.03.2019
61

Trực tuyến: Paul VI Hall – Audience (Buổi tiếp kiến chung vào lúc 17 giờ 30 ngày 16/03/2019)

From the Paul VI Hall, Pope Francis' Audience with Members of the Confederation of Italian

Kính mời xem theo đường dẫn bên dưới và sau đó cập nhật phát lại.

Phát lại.

Pope Francis - Paul VI Hall - Audience 2019-03-16

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aiM0Pg-1S_s

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vsWmAxq6-cA

Nguồn: Vatican News